Forside

Kjære brukere av Havna legesenter!  


Grunnet Koronapandemien har vi nye rutiner for å holde smittespredningen nede.

Derfor ønsker vi at du IKKE MØTER OPP ​på legekontoret uten avtale med oss!

Spesielt er det viktig at INGEN MED LUFTVEISSYMPTOMER kommer inn på vårt kontor.

Vi ber alle pasienter som har behov for kontakt om å ringe oss på tlf. 755 54000 eller bestille time/ starte E-konsultasjon via besøklegen.no.

Vi avholder konsultasjoner fortrinnsvis som video, - eller telefonkonsultasjoner. 

  •   Ved bestilling av E-portal timer via besøklegen.no må dere selv starte meldingen med VIDEO eller TELEFON før dere beskriver problemstillingen. Dersom dere er i tvil kan dere starte E-konsultasjon eller ringe.
  • De som har bestilt ordinær time og ikke har fått annen beskjed møter opp på legesenteret før konsultasjonen skal starte. Slik unngår vi mange ventende samtidig på venterommet.

Hjelp oss å overholde anbefalinger om avstand!

  • Ved spørsmål vedrørende luftveisinfeksjoner vil disse vurderes på video/telefon av lege, og ev. henvises til luftveislegevakt ved behov for nærmere avklaring. 

Det kan til tider være stor pågang på telefonen, og vi beklager ventetiden.

Hilsen alle oss på Havna legesenter :-)

 

NYHET! E-konsultasjon:

Fra og med mandag 16.03.20 kan pasienter ved Havna legesenter benytte seg av E-konsultasjon via nettsiden besøklegen.no. *

Dette er en digital, skriflig dialog ment for å kunne ta opp enkle problemstillinger med sin fastlege. Tjenesten har samme egenandel som en ordinær konsultasjon.

Legene vil tilstrebe å svare på henvendelsene samme dag, men vær oppmerksom på at man kan påregne at svar tar inntil 3 virkedager. Henvendelser som gjelder nyoppståtte problemstillinger, eller som må avklares akutt/snarlig passer ikke for dette formatet. I slike tilfeller må man kontakte legekontoret på telefon: 755 54000

* Dette forutsetter at man er pasient på en av fastlegene på Havna legesenter sin liste, samt at man er registert/ registrerer seg som bruker på nettsiden. Det forutsetter også at man logger inn på nettsiden besøklegen.no med Bankid/ Bankid på mobil. Dette for å ivareta kravene til taushetsplikt og informasjonssikkerhet.