Du er her:

Betaling

Egenandelen du må betale reguleres av normaltariff for fastlegeordning og legevakt.

Honorar for attester og legeerklæringer fastsettes ikke sentralt. Hvert senter setter egne priser for dette (oppslag i ekspedisjonen).

Pris for forbruksmateriell og medisiner brukt i behandling belastes pasienten etter kostnad.

Ubenyttet time/time avbestilt samme dag faktureres med konsultasjonstakst.

Her finner du Normaltariffen - fastlegetakster.